Class 10 Maithili

Class 10th Matric Exam 2021 Maithili Objective Question Bihar Board

Class 10th Matric Exam Maithili मैथिली महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रशन Objective Question बच्चा Chapter 1. ‘बच्चा’ केर रचयिता छथि – (A) सुकान्त सोम (B) उदयचन्द्र झा ‘विनोद’  (C) बुद्धिनाथ मिश्र (D) एहिमे सँ कोनो नहि Ans.-(B) 2. गेमचन्दक ‘बच्चा’ कथाक अनुवादक थिकाह – (A) आशुतोष झा (B) अनमोल झाग (C) वीरेन्द्र झा  (D) इन्द्रकान्त झा  Ans.-(A) […]