Class 10 Maithili

कर्मवीर Chapter मैथिली महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रशन Class 10th Exam

Class 10th Matric Exam Maithili मैथिली महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रशन Objective Question कर्मवीर Chapter 1. ‘कर्मवीर’ केर रचयिता छथि- (A) बुद्धिनाथ मिश्र (B) उदयचन्द्र झा ‘विनोद’  (C) दीनानाथ पाठक ‘बन्धु’ (D) सुकान्त सोम Ans.-(C) 2. कर्मवीर निश्चित……….विघ्न रहय नहि ठाढ़।   (A) रथ पर (B) घर पर (C) बाहर (D) पथ पर Ans.-(D) 3. मर्त्य-लोकसँ देव-लोक […]