Class 10 Maithili

Class 10th Matric Exam Maithili मैथिली महत्वपूर्ण Objective Question

Class 10th Matric Exam Maithili मैथिली महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रशन Objective Question जनक आ याज्ञवल्क्य Chapter 1. जनक राजवंशक राजधानी कहौलक – (A) काठमांडू (B) जनकपुर (C) सिरहा (D) दरभंगा Ans.-(B) 2. जनक राजवंशक सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा भेलाह – (A) सीरध्वज जनक (B) मिथि (C) इक्ष्वाकु  (D) तीनमे सँ क्यो नहि Ans.-(A) 3. जनक राजवंशक संस्थापक […]