Class 10 Maithili

Class 10th Matric Exam 2021 Maithili Objective Question Bihar Board

Class 10th Matric Exam Maithili मैथिली महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रशन Objective Question डॉ. लक्ष्मण झा Chapter 1. लक्ष्मण झा एम०ए०आ०पी०एच०डी० करबाक हेतु……….गेलाह।  (A) अमेरिका (B) फ्रांस (C) इंगलैंड  (D) जर्मनी Ans.-(C) 2. डॉ० लक्ष्मण झा कोन नामसँ जानल जाइत छथि?  (A) लखन जी  (B) रामलखन जी (C) लक्ष्मण जी (D) तीनूमे सँ केओ नहि Ans.-(A) 3. […]

Class 10 Maithili

Class 10th Matric Exam 2021 Maithili Objective Question Bihar Board

Class 10th Matric Exam Maithili मैथिली महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रशन Objective Question बच्चा Chapter 1. ‘बच्चा’ केर रचयिता छथि – (A) सुकान्त सोम (B) उदयचन्द्र झा ‘विनोद’  (C) बुद्धिनाथ मिश्र (D) एहिमे सँ कोनो नहि Ans.-(B) 2. गेमचन्दक ‘बच्चा’ कथाक अनुवादक थिकाह – (A) आशुतोष झा (B) अनमोल झाग (C) वीरेन्द्र झा  (D) इन्द्रकान्त झा  Ans.-(A) […]