Class 10 Maithili

Class 10th Matric Exam Maithili मैथिली महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रशन Objective Question

चन्द्रमुखी 


1. ‘उपसंहार’क उपन्यासकार छथि-

(A) लिली रे 

(B) वीणा ठाकुर

(C) नीता झा 

(D) इन्दिरा झा

Ans.-(A)


2. ‘चन्द्रमुखी’ रचना अछि-

(A) विभारानीक

(B) उमाकान्तक 

(C) लिली रेक 

(D) राजमोहन झाक

Ans.-(C)


3. ‘लिलीरे’ लिखने छथि –

(A) चन्द्रमुखी

(B) भोजन

(C) पर्यावरण 

(D) इन्दिरा 

Ans.-(A)


4. फूल चन्द्रमुखीक ………….. शहर लऽ जाय चाहैत। 

(A) हाजीपुर

(B) पटना

(C) मधुबनी

(D) सीवान

Ans.-(C)


5. लिली रे कँ साहित्य अकादेमी पुरस्कार भेटलनि –

(A) मरीचिका पर

(B) पटाक्षेप पराल

 (C) उपसंहार पर

(D) रंगीन परदा पर

Ans.-(A)


6. चन्द्रमुखी दाइक पुत्र अछि-

(A) रामू

(B) देबू

(C) फूल

(D) गुलाब

 Ans.-(C)


7. माछ खयलासँ बद्वैत अछि-

(A) बुद्धि

(B) लम्बाई

(C) सुन्दरता

(D) संस्कार

Ans.-(A)


8. फूल ओकालति पास कयलाक बाद मायक प्रतिमास ………… टाका पठबऽ लगलनि। 

(A) पाँच टका 

(B) दस टका 

(C) दुनो

(D) पहिने पाँच टाका आ बादमे दस टाका

 Ans.-(D)


Class 10th Matric Exam Maithili मैथिली महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रशन Objective Question

10TH (MATRIC) EXAM 
Science (विज्ञान) CLICK
Social Sc. (सामाजिक विज्ञान) CLICK
Mathematics (गणित) CLICK
Hindi (हिन्दी) CLICK
Sanskrit (संस्कृत) CLICK
English (अंग्रेजी) CLICK
Maithili (मैथिली) CLICK
Non-Hindi (अहिन्दी) CLICK
 10TH 12TH MOBILE APP
Class 10th CLICK
Class 12th CLICK
10th Mobile App CLICK
12th Mobile App CLICK

10th Maithili (मैथिली) objective type question answer 2020, Maithili (मैथिली) ka objective question, class 10 Maithili (मैथिली) objective question in hindi, class 10th objective question 2020, mcq questions for class 10 Maithili (मैथिली) with answers in hindi, mcq questions for class 10 Maithili (मैथिली) with answers pdf, bihar board objective question 2020, class 10th ka objective question


 

2 Replies to “

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *